Comité van Aanbeveling

Happietaria Utrecht 2019 werd gesteund door het Comité van Aanbeveling. Het comité bestaat uit mensen die verbonden zijn aan Happietaria en hun naam willen verbinden aan het project van Tear.

Comité van Aanbeveling 2019
De volgende personen hebben zitting in het Comité van Aanbeveling van Happietaria Utrecht 2019:

Prof. Dr. H.R.B.M. Kummeling

Rector Magnificus Universiteit Utrecht

Mgr. W.J. Eijk

Kardinaal en Aartsbisschop van Utrecht

S.J.F. van der Graaf

Tweede Kamerlid ChristenUnie

Ds. W.P. Vermeulen

Dominee Jacobikerk Utrecht

Ds. G. Gunnink

Dominee Westerkerk Amersfoort

S. Brouwer

Raadslid ChristenUnie/SGP Woerden