Doel Einde aan geweld tegen vrouwen

Dit jaar heeft Happietaria Utrecht zich ingezet voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen, een project van stichting Tear. In Colombia traint Tear via haar lokale partner kerken in het uitreiken naar slachtoffers van fysiek en seksueel geweld. Tijdens de jarenlange burgeroorlog zetten gewapende groeperingen seksueel geweld systematisch in als oorlogsstrategie. Zij ontwrichtten hiermee hele dorpen en lieten een spoor van verwoesting achter: verwoesting van zelfvertrouwen, familierelaties, lichamelijk en psychisch welzijn en economische zelfredzaamheid. Slachtoffers leren door het project de stilte en taboes te doorbreken en een veilige haven te creëren voor degenen die dit doorgemaakt hebben.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Tear.


Disclaimer: Samen met alle Happietaria’s in Nederland halen we geld op voor de volgende projecten:

  • Einde aan geweld tegen vrouwen  (Tear)
  • Vakopleidingen voor Eritrese vluchtelingen (ZOA)
  • Voedselzekerheid in Zuid-Sudan (ZOA)
  • Bijenproject stimuleert zelfredzaamheid (MIVA)
  • Stop seks trafficking in Noord India (IJM)

Een deel van de opbrengst van Happietaria Utrecht kan dus gebruikt worden om, naast ons eigen project (Einde aan geweld tegen vrouwen) andere projecten te bekostigen.